KHÁCH SẠN VOLGANHATRANG

Tách biệt trong một khu vực riêng biệt và rộng rãi, khách sạn chúng tôi là một khu tổ hợp với 2 khu khách sạn, 4 nhà hàng và hơn 10 sảnh tiệc – hội nghị.

联系我们

No. 6B Bai Duong, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City

0905 553 864

dos@volganhatranghotel.com

MẠNG XÃ HỘI